Klokkijken

hele uren

Op deze pagina delen we van het leren klokkijken van hele uren uit, zodat je als ouder of leerkracht effectieve instructies kunt bieden aan jouw kind(eren) en leerlingen. Daarnaast delen we ook oefenvideo’s en educatieve werkbladen.

Oefenen klokkijken

hele uren

Bekijk de educatieve video’s van Hee Hoo.

Onderstaande oefenvideo is ideaal om in te zetten voor het leren klokkijken van de uren.

Uitleg klokkijken
hele uren

In groep 3 wordt gestart met het leren klokkijken van de hele uren. Maar voordat kinderen de kleuterklas verlaten hebben ze al spelenderwijs kennis gemaakt met het concept tijd. Misschien gebruikte de leerkracht een planbord om de dagindeling aan te geven of vertel je als ouder waar de wijzers van de klok staan als het tijd is om naar bed te gaan. Op deze manier is de basis gelegd om aan de slag te gaan met klokkijken van de hele uren.

In dit artikel leggen we uit hoe je als ouder of leerkracht kinderen kan leren klokkijken van de uren op een analoge en digitale klok. Daarnaast delen we waardevolle video’s en oefenbladen.

Wat is een uur?

Een uur is hetzelfde als 60 minuten. De grote wijzer is dan helemaal rond gegaan. Bij het oefenen van het klokkijken helpt het om dit visueel te maken met behulp van een oefenklok.

Klokkijken hele uren met de analoge klok

De analoge klok kan voor kinderen in het begin best lastig zijn door de vele details. Het is belangrijk om eerst goed uit te leggen hoe de klok is opgebouwd.

Leg uit dat de getallen op de rand van de klok de uren aangeven. In totaal zijn er 12 uren. Tussen de getallen staan allemaal kleine streepjes. Deze geven de minuten aan.

De wijzers op de klok wijzen de tijd aan. De kleine wijzer geeft de uren aan en de grote wijzer de minuten. Als de grote wijzer naar de 12 wijst wordt het hele uur aangegeven. Als je wilt weten welk uur, dan kijk je naar het getal dat de kleine wijzer aanwijst.

Als het 3 uur is dan wijst de grote wijzer dus naar de 12 en de kleine wijzer naar de 3.

klokkijken hele uren

Klokkijken hele uren met de digitale klok

Een digitale klok geeft de tijd digitaal weer met cijfers. De uren en de minuten worden gescheiden door een dubbele punt. De cijfers voor de dubbele punt geven de uren aan en de cijfers achter de dubbele punt de minuten.

Al het een heel uur is dan staan de getallen achter de dubbele punt (de minuten) altijd op nul.

digitale klok uren aflezen

24 uurs notatie

Een dag bestaat uit 24 uur. Als er 12 uur voorbij zijn begin je bij een analoge klok weer opnieuw met tellen bij 1 uur. Bij een digitale klok werkt dit anders.

De digitale klok heeft een 24-uurs notatie, waardoor we na 12:00 uur doortellen naar 13:00 uur, 14:00 uur enzovoort. Let op. Een dag heeft 24 uur maar bij de meeste digitale klokken wordt er na 23.00 uur weer opnieuw begonnen met tellen bij 00:00 uur.

Leg uit dat de digitale klok uit lage (1-12) en hoge (13-24/00)uren bestaat. Dit heeft als voordeel dat we op een digitale klok gemakkelijk kunnen zien of het ochtend, middag, avond en nacht is.

In onderstaande afbeelding kan je zien welke uren in welk dagdeel vallen.

digitale klok tijden

Hoge en lage getallen

Als het 3 uur in de nacht is geeft de digitale klok 03:00 uur aan. Is het 3 uur in de middag dan geeft de klok 15:00 uur aan.

digitale klok hoge en lage uren

Alle getallen over de 12 (13-23) noemen we hoge getallen en de getallen 1-12 noemen we lage getallen.

Om erachter te komen hoe laat het is als er hoog getal voor de dubbele punt staat, moet je 12 aftrekken van het hoge getal. Als de klok 14.00 uur aangeeft dan is de som 14-12= 2. Het is dan 2 uur.

Bij lage getallen (1-12) hoef je geen som uit te rekenen. De lage getallen geven direct de tijd aan. Staat er 05:00 dan is het 5 uur. Staat er 11:00 dan is het 11 uur.

Voorbeelden klokkijken halve uren

Hoe laat is het?

Stap 1: Waar wijst de grote wijzer naar?

De grote wijzer wijst naar de 12. Dit geeft aan dat het heel is.

Stap 2: Waar wijst de kleine wijzer naar?

De kleine wijzer naar de 10.

Het is 10 uur.

analoge klok 10 uur

Analoge klok

Hoe laat is het?

De klok geeft 18.00 uur aan. Omdat de minuten (dit zijn de getallen achter de dubbele punt) op nul staan wordt het hele uur aangegeven. Het uur wordt aangegeven voor de getallen voor de dubbele punt. 18 is een hoog getal. Om erachter te komen hoe laat het is moet je 12 aftrekken van het uur in kwestie. 18-12=6. 

Het is 6 uur.

digitale klok 6 uur

Digitale klok

Oefen verder met klokkijken

de tafel van 2
de tafel van 3