Klokkijken halve uren

Op deze pagina delen we de essentiële principes van het leren klokkijken van halve uren, zodat je als ouder of leerkracht effectieve instructies kunt bieden aan jouw kind(eren) en leerlingen. Daarnaast delen we ook oefenvideo’s en educatieve werkbladen.

Oefenen klokkijken halve uren

Bekijk de educatieve video’s van Hee Hoo.

Om kinderen te helpen bij het oefenen van het klokkijken van halve uren, is het aan te raden om gebruik te maken van de bewegend leren video van Hee Hoo. Kinderen krijgen steeds verschillende klokken te zien waarop de halve uren worden aangegeven. Ze worden aangemoedigd de tijd hardop te zeggen en hierbij twee boksbewegingen te maken. Vervolgens krijgen ze direct feedback doordat het goede antwoord zoveel visueel als auditief wordt gegeven.

Uitleg klokkijken
halve uren

Na het leren van de hele uren, is de volgende stap in het leren klokkijken het lezen van de halve uren. Dit is voor sommige kinderen een hele uitdaging. Waar bij het benoemen van de hele uren de focus ligt op het benoemen van het cijfer dat de kleine wijzer aanduidt, moeten de kinderen nu eerst de positie van de grote wijzer vaststellen, namelijk ‘half’, voordat ze de positie van de kleine wijzer hoeven te benoemen. Dit subtiele verschil kan voor verwarring zorgen, maar met de juiste begeleiding kunnen kinderen in groep 3 en groep 4 deze vaardigheid onder de knie krijgen.

Hieronder delen we de essentiële principes van het leren klokkijken van halve uren bespreken, zodat je als ouder of leerkracht effectieve instructies kunnen bieden aan jouw kind(eren).

Wat is een half uur?

Een half uur is hetzelfde als 30 minuten. Als we zeggen dat het half 4 is, dan is het 30 minuten na 3.

Klokkijken halve uren met de analoge klok

Op een analoge klok geeft de kleine wijzer de uren aan en de grote wijzer de minuten.

Als we zeggen dat het half is, dan heeft de grote wijzer (de minutenwijzer) een half uur afgelegd. De wijzer heeft zich verplaatst van de 12 naar de 6. Ook de kleine wijzer beweegt op dat moment mee. Deze beweegt van het oude uur naar het nieuwe uur toe.

We weten nu dat als de grote wijzer naar de 6 wijst altijd het halve uur wordt aangegeven. Maar welk half uur? Hiervoor kijk je naar de kleine wijzer. Als de grote wijzer op de 6 staat, dan staat op dat moment de kleine wijzer altijd tussen twee cijfers in. De kleine wijzer is dan al iets naar het volgende uur aan het gaan. Kijk naar welk cijfer de kleine wijzer beweegt en je weet het halve uur.

Als het half 4 is wijst de grote wijzer naar de 6 en de kleine wijzer staat halverwege tussen de 3 en de 4 in.

Klokkijken halve uren met de digitale klok

Bij een digitale klok worden de uren en de minuten vaak gescheiden door een dubbele punt. De cijfers voor de dubbele punt geven de uren aan en de cijfers achter de dubbelepunt de minuten.

Staan de minuten van de digitale klok op 30? Dan wordt een half uur aangegeven. De digitale klok laat altijd het uur zien dat het is geweest.

Als het half 4 is dan geeft de digitale klok het volgende aan: 03:30 uur.

Voorbeelden klokkijken halve uren

Hoe laat is het?

Stap 1: Waar wijst de grote wijzer naar?

De grote wijzer wijst naar de 6. Dit geeft aan dat het half is.

Stap 2: Waar wijst de kleine wijzer naar?

De kleine wijzer staat tussen de 8 en de 9 in.

Stap 3: Naar welk cijfer beweegt de kleine wijzer toe?

Het is net 8 uur geweest en de kleine wijzer beweegt naar de 9 toe.

Het is half 9.

voorbeeldsom tafel van 10

Analoge klok

Hoe laat is het?

Als de klok 01:30 uur aangeeft, dan geeft dit aan dat er 30 minuten voorbij zijn gegaan vanaf het moment dat het 1 uur was. Het is 30 minuten over 1. We zeggen dan:

Het is half 2.

voorbeeldsom tafel van 10

Digitale klok

Leer ook de andere tafels

de tafel van 1
de tafel van 2